Spejderleksikon

er en landsdækkende organisation med omtrent 600 medlemmer. Korpset er ideologisk tilknyttet til “Syvende Dags Adventistkirken”.
spejdere er opdelt i forskellige aldersgrupper. Typisk har grupper tre enheder: ulve, spejdere og seniorspejdere. Ældre spejdere er for det meste ledere. Hvis grupperne er store, inddeles spejderne i flere grupper med en ikke en så stor aldersspredning. Voksne spejdere bliver tit medlemmer af Sct. Georgs Gildet, en samslutning af voksne spejdere.
Tit bruger vi betegnelserne fra grønne KFUM-Spejdere i Danmark.
I Sydslesvig kan en spejdergruppe eller enhed være ret så lille, så aldersindelingen tages ikke altid så nøjagtigt. Desuden tages der hensyn til den enkelte spejder, der evt. rykkes op tidligere eller senere p.gr. af klassekammerater, modenhed eller lign.
Betegnelserne i de danske korps er forskellige, har dog ca. samme aldersinddeling. (grønne / blå spejder)
bæver (grøn) & mikroer (blå): 6 til 8 år
ulve (grøn), smutter (grønne pigespejder) og minier (blå) 8 til 10 år
juniorer: 10 til 12 år
(trop-)spejder (11 til 16 år)
seniorspejdere (16 til ca. 23 år).
I Sydslesvig bruger vi også nogle steder betegnelsen mejse: det er piger i flokken (8-11 år).
(22.2.1857 – 8.1.1941) er spejderbevægelsens grundlægger.
Er en lille ø ud for Englands sydlige kyst. I 1907 afprøvede BP sine spejderideer på øen med et par drenge – verdens første spejderlejr.
blev stiftet i 1930. Har i dag ca. 1200 medlemmer fordelt på ca. 30 kredse i Danmark. Hver kreds er tilknyttet en baptistkirke. Lyseblå uniform med turkis tørklæde.
også kaldt de blå spejdere er for tiden det største spejderkorps for børn og unge af begge køn (ca. 30.000 medlemmer). Blev grundlagt i 1909. DSS er ikke er tilknyttet noget kirkesamfund. Deres korpslejr hedder Blå Sommer og afholdes hvert 5. år på deres spejdercenter Stevninghus ved Kliplev. Mørkeblå uniform, hver spejdergruppe vælger selv farven på deres tørklæder.
blev stiftet af KFUK-spejderne i 1919. Er det eneste spejderkorps i Danmark, som udelukkende er for piger og ledet af kvinder. Ca. 5000 medlemmer. De grønne pigespejdere bærer grøn uniformsskjorte og et ternet tørklæde.
(det er os!) er et dansk spejderkorps i Sydslesvig. Korpset blev grundlagt i 1919. Korpsets formål er at samle børn og unge af den danske befolkningsdel i Sydslesvig om et spejderliv i overenstemmelse med den internationale spejderbevægelses idè og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Korpset driver også Spejdergården Tydal. Mørkeblå uniform med gult tørklæde.
Vores internationale status er lidt kompliceret, da vi er et dansk korps i Tyskland.
er en flok, trop eller klan. En gruppe er de forende lokale enheder.
er en paraplyorganisation for drengespejderne i Danmark, som repræsenterer danske drengespejdere i verdensdensdrengespejderorganisationen WOSM.
er en dansk, kristelig frilufts- og ungdomsorganisation, der blev stiftet i 1902. FDF har ca. 26.000 medlemmer i Danmark. Aktiviteterne ligner på mange måder vores spejderarbejde, men der er forskelle: Hos FDF er der altid voksne der leder børnene. Desuden er FDF ikke medlem af nogen af spejdernes verdensorganisationer. I Sydslesvig er der omtrent 100 FDFere.
blev grundlagt i 1973 og har nu omkring 500 medlemmer. Mørkeblå uniform med grønt-hvidt tørklæde.
Ordet betyder frit oversat fra indiansk: “Fredelig kappestrid mellem mange stammer”. Jamboreer er internationale spejderlejre som afholdes hvert fjerde år.
bruger man om større lokale internationale lejre. Også i Sydslesvig afholdes en jamborette hvert fjerde år.
På Jamboree On The Air/ Jamboree On The Internet mødes op til en halv million spejdere verdenen over i den tredje del weekend i november. Her har man mulighed for at komme i kontakt med andre spejdere via internet eller amatørradio.
har omtrent 26.000 medlemmer og blev grundlagt i 1910. Siden 1982 optager det både drenge og piger. Uniformerne er grønne, og tørklæderne er bordeauxrøde.
var Tydals bestyrer gennem 25 år.
(Mafikeng) i Sydafrika. Byen er kendt for Slaget ved Mafikeng under den anden boerkrig. I 217 dage forsvarede Baden-Powells soldater byen mod angribere og gjorde Baden-Powel til en engelsk nationalhelt.
er et spejderkorps på omtrent 400 medlemmer. Den enkelte spejdergruppe hører hjemme i en metodistmenighed, hvor den benytter spejderlokaler i kirken og fungerer som en arbejdsgren i menigheden. Metodistkirkens Spejdere benytter KFUM-spejdernes uniform (dog med eget korpslogo). Derudover arbejdes der lokalt efter KFUM’s arbejdstræ i forbindelse med duelighedsmærker m.m. Metodistspejderne i Danmark har en associationsaftale med KFUM-spejderne og de grønne pigespejdere, og er derigennem organiseret i verdensspejderorganisationerne WOSM og WAGGGS.
er en paraplyorganisation for pigespejderne i Danmark. Pigespejdernes fællesråd repræsenterer danske pigespejdere i verdensspigespejderorganisationen WAGGGS. H.K.H. Prinsesse Benedikte er formand for Pigespejdernes fællesråd.
er spejdere i alderen 18-23 år. Ranger er pigerne, mens rover der drengespejdere.
en kampbanner fra vikingetiden – er vores gamle korpsflag. I årene efter folkeafstemingen og under Anden Verdenskrig var det umuligt for spejderne at vise Dannebroget offentligt. Derfor måtte man finde et andet symbol som kunne bruges til samlingsmærke. Det ældst kendte danske flag – ældre end vores Dannebrog endda – er ravnebanneret. Den viser på rød dug en af Odins to hellige ravne, Hugin og Munin. De to ravne fløj hver morgen ud i verdenen og hver aften kom de tilbage – satte sig på Odins skuldre og fortalte ham, hvad der var sket i den nordiske verden – både gudernes og menneskenes. Vores banner er en tro kopi af de tegninger Nationalmuseet har. Den eneste afvigelse er Kristi kors, som ravnen flyver op mod. Man kan også fortolke det hvide kors som et skjult Dannebrog.
Er vores paraplyorganisation. SdU har omtrent 12.000 medlemmer i ca. 70 foreninger og tre landsdelsorganisationer. SdU driver desuden 11 fritidshjem, ungdoms- og fritidsklubber, kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset og Idrætshallen i Flensborg, Træningshallen i Slesvig og en række af idrætsanlæg, klub- og bådhuse i Sydslesvig.
Dansk Spejderkorps Sydslesvigs logo er sammensat af drengespejderliljen og af pigespejdertrekløveret. Oprindeligt eksisterede kun spejderliljen, som BP havde valgt som logo, fordi liljen var et riddersymbol og samtidigt repræsenterede de gamle ridderidealer. Ud fra disse skrev han spejderlov og spejderløfte. I verdenspigespejderbevægelsens første år valgte man trekløveret som symbol for pigerne, da Verdenspigespejderchefen Lady Olave Baden-Powells familie stammede fra Irland, og trekløveret er et irsk vartegn.
Drengespejdernes kendte symbole er liljen. Den skal minde spejderne om spejderløftes tre dele.
– Ansvaret over for Gud
– Ansvaret over for andre
– Ansvaret over for sig selv
Pigespejdernes trekløver har samme symbolik.
Bjælken binder pigespejderbevægelsen og drengespejderbevægelsen sammen og er desuden symbolet på spejderbevægelsens verdensomspændende broderskab og søsterskab.
Kompasnålen i midten af liljen symboliserer den gode vej, spejderen stræber at gå efter i sit liv. Dansk Spejderkorps Sydslesvigs logos farver er blå og gul med en rød baggrund, hvor stregtegningen er hvid. De blå og gule farver symboliserer de slesvigske farver, medens den røde baggrund og den hvide stregtegning symboliserer de danske farver, nemlig rød og hvid.
Der er flere variationer af sagnet om Sct. Gerorg og dragen. Blandt Sct. Georgs Gilder og spejdere lyder historien oftest som følger: Georgius blev født i Kappadokien i Lilleasien på Kejser Diokletians tid. Da han fyldte 17 år, blev han soldat. På sin færden kom han langt omkring. Således kom han en dag til en lille by, Salem, i Lykien, helt ude ved Middelhavets kyst. Ved Salem huserede et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet at fælde dragen, men uden held. I byen havde man derfor sluttet en overenskomst med dragen, således at den skulle vogte landet mod til gengæld hver dag at få to får. Imidlertid slap fårene op, og dragen forlangte nu et menneske i stedet. Også dette måtte man gå med til, og hver dag måtte – efter lodtrækning – en af beboerne gå til dragen. Den dag Georgius kom til Salem, havde loddet truffet kongens datter. Der var stor fortvivlelse i landet, og kongen kundgjorde da, at den, der ville kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det halve kongerige. Men ingen havde lyst til at kæmpe med dragen. Prinsessen sad allerede ved dragens tilholdssted, da ridder Georgius kom ridende forbi. Han fik øje på den unge kvinde besluttede straks at kæmpe mod dragen. Efter en voldsom kamp fældede han endelig dragen. Da kongen så tilbød ham den udlovede belønning, afslog han. Gud alene havde æren, sagde han, og uden Guds hjælp havde han ikke magtet at dræbe dyret. Derfor endte det med, at han red væk uden prinsessen, og uden det halve kongerige.
Under Kejser Diokletians led Georgius martyrdøden på datoen den 23. april år 303 efter Kristi fødsel. Georgius er senere under navnet Sct. Georg eller Sct. Jørgen blevet dyrket som helgen, særlig som rytternes helgen. Middelalderens ridderskab valgte også ham som deres værnehelgen, og det er derfor naturligt, at også spejdere og gildebrødre har valgt ham som forbillede og hvert år højtideligholder den 23. april (Sct. Georgs dag/ Spejderdagen) ved at samles og forny deres spejder- og gildeløft
Den 22. februar er spejderbevægelsens grundlægger Baden-Powells fødselsdag og i øvrigt også hans kone Olave Baden-Powell. Spejdere verdenen over sendte fødselsdagskort til dem. Men ægteparret Baden-Powell ville hellere at man brugte pengene til et bedre formål. Derfor blev alle frivillige bidrag anvendt til støtte for spejderbevægelsens udbredelse verdenen over.
En kutyme er, at spejdere i Danmark giver 2 kr. per påbegyndt spejderår.
Spejdergården Tydal er korpsets spejdercenter. Den blev købt af korpset i 1963. Udendørsarealer er i årenes løb vokset til 75 hektar. Tydal ligger mellem Tarp og Eggebek i en naturfredet dal ved floden Trenen. Lejrpladsområderne kan rumme op til 800 spejdere. I hovedbygningen driver korpset sit spejdermuseum.
World Association of Girl Guides and Girl Scouts er verdenspigespejderorganisationen og optager kun piger og har omtrent 10 millioner spejdere.
World Organisation of the Scout Movement er verdensspejderorganisationen og omfatter spejderkorps i hele verden. WOSM optager både drenge og piger og har omtrent 28 millioner spejdere.